Daňové poradenství pro právnické osoby

Na problematiku zdanění právnických osob nahlížíme ze všech úhlů. Jednou z mnoha zákonných povinností každého daňového subjektu sídlícího nebo podnikajícího v České republice je vypočítat si daň, uplatnit osvobození, slevy a odpočty a podat daňové přiznání.

Nabízíme vám možnost přenést vaši zákonnou povinnost na naše daňové profesionály a ulehčit tak administrativní zátěž vaší společnosti. Odborníci na oblast zdanění právnických osob poskytují poradenské služby mnoha českým i mezinárodními společnostem. Náš tým má hluboké znalosti odvětví, ve kterých naši klienti působí a dokáže tak obratem reagovat na daňové otázky, které ředitelé a akcionáři firem řeší.

Dokážeme vám poradit s:

  • Příprava a/nebo revize přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • Daňová školení a semináře na míru
  • Strategické plánování daní
  • Daňové audity / Simulace kontroly z FÚ
  • Investiční pobídky a fondy EU
  • Převody nemovitostí
  • Odpočet na podporu výzkumu a vývoje