Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Patříte mezi vrcholový management? Vlastníte firmu nebo jste členem statutárního orgánu? Jste zaměstnancem české společnosti vyslaným do zahraničí? Chcete pomoci s daněmi cizinci pracujícímu v České republice? Chcete poradit s příjmy ze zaměstnaneckého akciového / opčního plánu?

Pak právě vaše postavení a vaše aktivity vyžadují odpovědný přístup k řešení vaší daňové situace. S jeho nalezením vám může pomoci náš tým kvalifikovaných odborníků, který vám rád poskytne své služby a připraví řešení “šitá na míru”.

Při vysokém pracovním tempu není jednoduché nalézt čas k vyřízení daňových povinností. Jejich podcenění nebo zanedbání však může způsobit řadu nepříjemností. Z vlastní praxe víme, že i malé neúmyslné opomenutí v daňovém přiznání může vyvolat značnou sankci a vleklý spor s úřady, nehledě na riziko poškození vašeho dobrého jména či jména vaší společnosti. Kromě toho máme zkušenost, že často neuplatňujete veškeré slevy na dani a odečitatelné položky, na které máte nárok a přicházíte tak až o desetitisíce korun.

Odborníci Mazars za vás vaše daně vyřeší. Převezmou veškerou administrativu spojenou s přípravou přiznání, budou za vás komunikovat s úřady a vy tím ušetříte čas pro své aktivity. Zároveň vám zaručíme, že vaše daňové záležitosti budou plně v souladu s platnou legislativou.

V této souvislosti nabízíme následující služby:

  • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, možnost udělení  plné moci autorizovanému daňovému poradci
  • Kontrola vámi připraveného daňového přiznání
  • Poradenství k vybraným otázkám v rámci daňového přiznání , (např. příjmy z podnikání, příjmy z nájmu, prodeje cenných papírů, příjmy ze zahraničí atd.)
  • Poradenství v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, včetně mezinárodních aspektů vaší činnosti v zahraničí
  • Simulace výpočtu daňové povinnosti v modelových situacích
  • Porovnání způsobu zdanění příjmu zaměstnance, podnikatele a právnické osoby
  • Posouzení daňových dopadů příjmů ze zaměstnaneckého akciového/opčního plánu
  • Posouzení povinnosti podat oznámení o osvobozeném příjmu

Termín odevzdání daňové přiznání 3. dubna se blíží! Nenechávejte řešení svých daňových povinností na poslední chvíli!

Kontakt: