Sestavení finančních výkazů

Sestavení finančních výkazů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je obvykle nadstavbou pro standardní sestavení statutárních závěrek.

V rámci sestavení klienti většinou maximálně oceňují naši schopnost již dopředu poradit, jak dané sestavení provést co nejefektivněji a také nejrychleji. Tento přístup je založen na kvalitním naplánování celého procesu a maximálním využití doby před ukončením účetního období. Jsme také schopni zajistit proškolení pracovníků klienta tak, aby data pro sestavení finančních výkazů byla maximálně kvalitní bez nutnosti dodatečných zásahů do účetnictví.

Share