Audit

Pravidelné provádění finančního auditu respektovanou auditorskou společností posiluje důvěryhodnost a reputaci podniku. Zkušenosti odborníků Mazars jsou zárukou poskytnutí přidané hodnoty nad vlastní rámec přidělených zakázek.

Uznávané místo na trhu

Jsme 7. největší auditorskou firmou v České republice a auditujeme přibližně 300 českých i zahraničních subjektů.  V České republice je vám k dispozici přes 50 odborníků v oblasti auditu, kteří mají mimořádné znalosti ve svém oboru a plně respektují konkrétní potřeby klientů. Auditujeme především střední a velké firmy z nejrůznějších odvětví a to, jak z řad finančních institucí a pojišťoven, tak i z výrobního, potravinářského, kosmetického či automobilového průmyslu.

Klademe důraz na sestavení stabilních, spolehlivých týmů, které se vašim zakázkám kontinuálně věnují. Průběžně investujeme do školení našich zaměstnanců o nových účetních pravidlech a auditní metodologii. Náš model auditu je vysoce profesionální a prověřený, platí ve všech kancelářích Mazars ve světě. V rámci sítě Mazars působíme celosvětově v 86 zemích a zaměstnáváme přes 20 000 odborníků.

Naše služby

  • Audit účetní závěrky (dle České účetní legislativy, IFRS, US GAAP, atd.)

                - Zákonný audit

                - Smluvní audit

                - Audit konsolidované účetní závěrky

  • Dohodnuté postupy (tzv. agreed-upon procedures)
  • Sestavení finančních výkazů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
  • Poradenství týkající se účetní metodiky

Audit účetní závěrky

Náplň a postup práce při zákonném auditu (ověření účetní závěrky auditorem) se řídí příslušnými ustanoveními zejména zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 93/2009 Sb, o auditorech, v platném znění. Zákonný audit zahrnuje audit účetní závěrky za konkrétní účetní období. Tím zpravidla bývá kalendářní rok.

Share