Sestavení finančních výkazů

Sestavení finančních výkazů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je obvykle nadstavbou pro standardní sestavení statutárních závěrek.

V rámci sestavení klienti většinou maximálně oceňují naši schopnost již dopředu poradit, jak dané sestavení provést co nejefektivněji a také nejrychleji. Tento přístup je založen na kvalitním naplánování celého procesu a maximálním využití doby před ukončením účetního období. Jsme také schopni zajistit proškolení pracovníků klienta tak, aby data pro sestavení finančních výkazů byla maximálně kvalitní bez nutnosti dodatečných zásahů do účetnictví.