Audit účetní závěrky

Náplň a postup práce při zákonném auditu (ověření účetní závěrky auditorem) se řídí příslušnými ustanoveními zejména zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 93/2009 Sb, o auditorech, v platném znění. Zákonný audit zahrnuje audit účetní závěrky za konkrétní účetní období. Tím zpravidla bývá kalendářní rok.

Nedílnou součástí našich služeb je audit konsolidovaných účetních závěrek a účetních závěrek sestavených dle mezinárodních standardů IAS/IFRS či US GAAP. Podle požadavků klienta zajišťujeme i audit mimořádné účetní závěrky.

Naše nabídka rovněž obsahuje i smluvní audity na základě konkrétních požadavků klienta. Tyto audity mohou být zaměřené na finanční výkazy a podklady pro vlastníky či zřizovatele obchodních společností nebo mateřské společnosti za účelem ověření integrity účetnictví.