Zpráva o průhlednosti 2013 - Mazars Česká republika

Mazars vydává Zprávu o průhlednosti za finanční rok končící k 31.8.2013.

Mazars Audit s.r.o. zveřejňuje svou Zprávu o průhlednosti za účetní období 1.9.2011 až 31.8.2012 včetně.

Informace o skupině Mazars jsou tak kompletně transparentní a dostupné na úrovni skupiny i jednotlivých zemí, díky našemu otevřenému přístupu získávají všechny zájmové skupiny lepší průběžný přehled o působení skupiny Mazars.
Zpráva o průhlednosti je ke stažení níže.