Zpráva o průhlednosti 2009 - Mazars Česká republika

Společnost Mazars v České republice, která jako jedna z vedoucích firem na českém trhu poskytuje auditorské, účetní, daňové, poradenské a znalecké služby, představuje svou zprávu o transparentnosti k 31. srpnu 2009, konci svého finančního roku. Prvním vydáním své zprávy o transparentnosti pro Českou republiku Mazars symbolicky slaví 15 let svého úspěšného působení a rozvoje na českém trhu.

Skupina Mazars je dlouholetým průkopníkem transparentnosti:

  • v roce 2005 publikovala skupina Mazars první skupinovou výroční zprávu, která zahrnovala konsolidovanou účetní závěrku auditovanou dvěma nezávislými auditory;
  • od roku 2006 byla do výroční zprávy skupiny Mazars vkládána informace o dodržování průhlednosti hospodaření v souladu s požadavky evropské direktivy;
  • tento rok, nad rámec vlastních zpráv o průhlednosti jednotlivých zemí, publikujeme skupinovou zprávu o transparentnosti v rámci výroční zprávy 2008/2009. Země, v nichž Mazars působí, a které nejsou ze zákona povinny tyto zprávy vydávat, také dobrovolně publikují vlastní zprávy o transparentnosti - viz například zpráva o transparentnosti Mazars na Slovensku .

Informace o skupině Mazars jsou tak kompletně transparentní a dostupné na úrovni skupiny i jednotlivých zemí, díky našemu otevřenému přístupu získávají všechny zájmové skupiny lepší průběžný přehled o působení skupiny Mazars.

Máte-li zájem o zaslání české verze zprávy o transparentnosti, využijte náš "kontaktní formulář ".