DOSAŽENÍ ROVNOVÁHY: MAZARS ZVEŘEJŇUJE SVOU VÝROČNÍ ZPRÁVU 2018-2019

Rok 2020 vidíme jako zářivou budoucnost nabízející mnoho vzrušujících možností, ale zároveň si však uvědomujeme, že naše zainteresované osoby pracují v náročné době. Proto má nalezení a udržení správné rovnováhy větší význam než kdy jindy. Naši ročenku 2019 využíváme jako příležitost k opětovnému potvrzení našeho závazku a odhodlání přispívat k rozvoji našich klientů, pomáhat jim zvládat složité podmínky v prostředích, ve kterých pracují, a v udržitelném růstu.

Dosažení rovnováhy znamená rozšíření našeho globálního dosahu při zachování naší místní důležitosti, nabízení správné kombinace odborných znalostí při poskytování služeb klientům všech velkostí, sektorů a ve všech geografických oblastech a zachování věrnosti našim hodnotám a kultuře. Znamená to vytvářet správné prostředí pro rozvoj inovací a umožnit našim lidem růst, zůstat relevantní a doprovázet transformaci našich klientů při zajištění formování našeho odvětví ve prospěch současnosti i dnů budoucích.

Naše výroční zpráva je složena ze dvou samostatných dokumentů: Ročenka 2019 a naše finanční výkazy 2018-2019. Od roku 2005 publikujeme naše konsolidované účty, společně auditované a v souladu s IFRS, protože se snažíme aplikovat u sebe stejné metody, které jsou očekávány i od našich klientů.   

PŘEDSTAVUJEME NAŠI PRVNÍ ZPRÁVU O UDRŽITELNOSTI

Letos také s potěšením představujeme naši první globální zprávu o udržitelnosti. Touto publikací se zároveň zavazujeme, že budeme jednat jako pozitivní globální občan vždy o krok napřed.

VÝJIMEČNÝ ROK PRO MAZARS

Minulý rok byl pro Mazars výjimečný. Působíme v 91 zemi a území, kde našich 24400 nadaných pracovníků, které podporuje dalších 16000 pracovníků prostřednictvím Mazars North America Alliance, poskytuje služby na zakázku.

V minulých letech jsme dosáhli trvalého růstu a v období 2018/2019 vzrostl náš globální příjem z poplatků o 10,4 %, na základě čehož náš globální příjem dosáhl 1,8 miliard eur.

Letos jsme oslavili obrovský úspěch společnosti Mazars i odvětví jako celku: Mazars North America Alliance – uzavření alianční dohody mezi Mazars a pěti vedoucími severoamerickými auditorskými a poradenskými společnostmi, která poskytuje trhu možnost výběru a doplňuje náš integrovaný partnerský model. Toto spojení nám významným posílením našich kapacit v Severní Americe umožňuje poskytovat našim mezinárodním klientům v této geografické oblasti ještě lepší služby.

Doufáme, že Ročenka 2019, která je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, vám poskytne zajímavé čtení.

Správný rozsah

Kombinací rozsahu našeho mezinárodního multikulturního partnerství s našimi hluboce zakořeněnými místními týmy, našimi klienty a lidmi získáme to nejlepší z obou světů: vyváženou perspektivu poskytovanou s osobním přístupem.

Přesně, co potřebujete

Pracujeme jako jeden tým s integrovaným přístupem založeným na spolupráci, který nám umožňuje poskytovat našim klientům, větším i menším, konsistentní a personalizované služby v rámci všech sektorů a geografických oblastí.

Podporujeme rozvoj odborníků a podnikatelů

Investujeme do našich lidí, do transformace naší společnosti a do růstu našich klientů. Oslavujeme individualitu a různorodost našeho mezinárodního týmu, podporujeme podnikatelský a novátorský přístup.

Rovnováha mezi současností a budoucností

Zodpovědná společnost musí vytvářet sdílenou hodnotu. Jsme odhodlání formovat pozitivní změnu trhu a přispívat k ekonomickým základům spravedlivého, prosperujícího světa.