MAZARS PŘEDSTAVUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA OBDOBÍ 2017-2018: VYTVÁŘENÍ SDÍLENÉ HODNOTY.

Naše ročenka za období 2017-2018 představuje společnost, její historii a hodnoty, které vystihují náš slogan #MazarsForGood. Naším cílem je přinášet pozitivní efekt na společnost v zemích, kde působíme. Našim zákazníkům přinášíme vždy vysoce kvalitní služby, pracujeme s našimi zaměstnanci tak, abychom jim pomohly objevit jejich potenciál a snažíme se přispívat našimi poznatky k veřejně diskutovaným otázkám pro zlepšení společné budoucnosti.

Naše Ročenka 2018 se skládá ze dvou odlišných dokumentů: Ročenky 2018 a Účetní uzávěrky.

V roce 2017/2018 se obrat společnosti zvýšil na globální úrovni o 8,7 % a dosáhl úrovně 1,6 miliardy eur, pokud sečteme všechny poskytované služby a kontinenty našeho působení. Tyto hospodářské výsledky jasně ukazují, že model, hodnoty a strategie společnosti jsou silné a odpovídají požadavkům trhu.. Výsledky jsou dále důkazem kvality našich zaměstnanců a služeb, které poskytujeme celosvětově našim klientům od malých až po velké společnosti.

V posledních dvou letech společnost prošla změnou v ústředním vedení. Změnu si vyžádala nejen současná velikost společnosti, ale také její rozvoj v posledních letech. Můžeme jistě říci, že změna vedení v prosinci roku 2018, kdy se do čela Mazars postavil Hervé Hélias, jistě naváže na úspěšné vedení bývalého generálního ředitele Phillipa Castagnaca.

Pečujeme o náš rozvoj

Od svého založení procházíme neustálým vývojem a plánujeme v rostoucím trendu pokračovat i v letech budoucích. Naší prioritou je nejen pomáhat v růstu našim klientům, ale přispívat také ke zdravější a fungující obchodní komunitě. Protože pečujeme o naše klienty a jejich růst a rozvoj, je pro nás důležitý udržitelný růst i v rámci skupiny Mazars.

 

Jsme vždy o krok napřed

Věříme, že orientace na budoucnost je cestou k úspěchu. V rámci naší činnosti souhlasíme s myšlenkou, že inovace a transformace jsou klíčovými odlišujícími prvky na trhu. Chceme být vždy jeden krok vpřed a to nejen v technologiích, talent managementu, ale také v oblasti vedení našich projektů. Jedině tak můžeme našich klientům poskytovat kvalitní služby. 

Níže naleznete ke stažení:

  • Účetní uzávěrku sestavenou v souladu s IFRS.
  • Brožuru Mazars ve zkratce - dokument s údaji aktualizovanými od 1. ledna 2019.
  • Výroční zprávu za rok 2018 Vytváření sdílené hodnoty.