Archiv výročních zpráv

Níže najdete všechny výroční zprávy Mazars.

2013/2014 Výroční zpráva: "Breaking New Ground"

"Breaking New Ground" (volně přelož. "Dělat věci jinak") je ztělesněním naší historie, historie naší organizace, která se nebojí posouvat kupředu, být zvědavá, zkoušet nové prostředky a poslouchat rozdílné hlasy, pustit se do nových trhů a objevovat nová území. V Mazars jsme přesvědčeni, že klíč k vytváření dlouhodobých řešení pro budoucí generace leží v tom, že budeme odvážní. Klíčové ukazatele, strategie, rozhovory, case studies: vše, co potřebujete o nás vědět naleznete v naší Výroční zprávě.

Skupina Mazars zveřejňuje svou výroční zprávu za období 2011 – 2012

Mazars, mezinárodní auditorská a poradenská skupina, již osmý rok za sebou zveřejňuje svou výroční zprávu. Mazars je k dnešnímu dni jedinou světovou auditorskou a poradenskou organizací, která systematicky publikuje svou výroční zprávu včetně celosvětové konsolidované a spolu-auditované účetní závěrky v souladu s IFRS. Naše výroční zpráva přibližuje významné milníky uplynulé sezóny a prezentuje také dlouhodobou skupinovou strategii.

Mazars zveřejňuje svou výroční zprávu za období 2010 - 2011, včetně konsolidované účetní závěrky sestavené dle IFRS

Mazars, mezinárodní auditorská a poradenská skupina, zveřejňuje sedmé vydání své výroční zprávy. Mazars je k dnešnímu dni jedinou světovou auditorskou a poradenskou organizací, která systematicky publikuje svou výroční zprávu včetně celosvětové konsolidované a spolu-auditované účetní závěrky v souladu s IFRS. Skupina své výsledky takto zveřejňuje již od období 2004-2005.

Mazars zveřejňuje globální konsolidovanou účetní závěrku: získejte nejnovější verzi naší výroční zprávy (2009/2010)

Mazars, mezinárodní auditorská a poradenská skupina, zveřejňuje šesté vydání své výroční zprávy. Mazars je k dnešnímu dni jedinou světovou auditorskou a poradenskou organizací, která systematicky publikuje svou výroční zprávu včetně celosvětové konsolidované a spolu-auditované účetní závěrky v souladu s IFRS. Skupina své výsledky takto zveřejňuje již od roku 2004.

Výroční zpráva Mazars za rok 2008/2009

Mazars, mezinárodní auditorská a poradenská skupina, zveřejňuje páté vydání své výroční zprávy. Mazars je k dnešnímu dni jedinou světovou auditorskou a poradenskou organizací, která systematicky publikuje svou výroční zprávu včetně celosvětové konsolidované a spolu-auditované účetní závěrky v souladu s IFRS. Skupina své finanční informace takto zveřejňuje již od roku 2004.

Výroční zpráva Mazars za rok 2007/2008

Již po čtvrté je výroční zpráva naší společnosti dostupná v elektronické i papírové podobě. Tato zpráva obsahuje konsolidované a auditované výkazy Mazars podle standardů IFRS. Celou zprávu si můžete přečíst online a její tištěnou podobu si objednat.

Výroční zpráva Mazars za rok 2006/2007

Mazars usiluje o rozšíření zásad transparentnosti v praxi.
Již třetím rokem je proto naše výroční zpráva volně dostupná na našich webových stránkách i v tištěné podobě. Tato zpráva obsahuje konsolidované a auditované výkazy Mazars podle standardů IFRS. Celou zprávu si můžete přečíst online a její tištěnou podobu si objednat.

Share