2014/2015 Výroční zpráva: "Creating Shared Value"

Výroční zpráva skupiny Mazars za rok 2014-2015 je postavena na konceptu "sdílených hodnot" a zahrnuje jak naši konsolidovanou účetní závěrku, tak i ročenku "Yearbook 2015", která obsahuje základní principy a hodnoty naší společnosti, kterými se řídíme, a dále poslání, jak chápeme naší roli v podnikatelské sféře.

Naše výroční zpráva je jedním z informačním kanálů, kterým říkáme, kdo jsme a co děláme, ale také bychom chtěli, aby reflektovala úvahy o podnikání a společnosti jako takové. Proto je letošní ročenka napsaná trochu jinak, než byly ty předešlé. Naším cílem bylo, aby byla dobře a čtivě napsaná a aby ji čtenář chtěl dočíst až do konce. Prostřednictvím článků poukazujeme na nejvýznamnější aspekty strategie Mazars, na naše úspěchy a na naše zaměstnance, kteří jsou podstatou fungování  naší společnosti.

Auditorský manifest

Soustředí se auditoři na věci, které jsou opravdu podstatné  a jsou jejich názory stále relevantní? Cílem Mazars je zajistit, aby námi poskytované služby byly kvalitní,   a přinesly hodnotu jak pro naše klienty, tak pro všechny zúčastněné strany. Chceme nabídnout skutečnou možnost volby na trhu a chceme hrát důležitou roli v růstu celosvětového trhu.

Přečtěte si auditorský manifest online na www.mazars.com

Je také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě (možnost stažení dole) na stráně 16-17.

Daňová transparentnost: přehlednost bez vysvětlení není odpověď na otázku

Jak může být společnost nebo člověk považován za "dobrého občana"? 

Na pozadí deficitů veřejného sektoru a škrtech ve veřejných výdajích, je otázka transparentnosti  a férovosti  při placení daní. Tento přístup je klíčovým faktorem pro každé podnikání, a to zejména pro nadnárodní subjekty. Jak by se měly podniky vypořádat s daňovou transparentností, pokud se jedná o podnikové výkaznictví? V Mazars jsme toho názoru, že by společnosti  měly poskytovat jasné vysvětlení svého daňového přístupu a být transparentní pro veřejnost.

Přečtěte si článek online na www.maza rs.com

Také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě na straně 23.

Společné ambice: RBS / akvizice Mazars v Německu

Duben 2015 byl důležitým mezníkem v historii Mazars: společnost spojila svojí 30ti letou praxi v Německu se společnosti Roever Broenner Susat (RBS), tato akvizice velmi výrazně posílila pozici společnosti v Evropě. S více než 1000 profesionály v oblasti auditu, daní, outsourcingu, účetnictví a finančního poradenství má Mazars 12 kanceláří po celém Německu. V našem Yearbooku si můžete přečíst interview se 6 profesionály o tom, co si myslí o této akvizici.

Přečtěte si interview online na www.mazars.com

Také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě na straně 49-53.

Chcete se dozvědět víc?

bandeau 1086-202_csv.png

Creating shared value

The central idea behind the ‘creating shared value’ concept is the interdependency between the competitiveness of a company and the health of the communities to which it is connected. This concept is at the core of Mazars’ identity, but also is in line with the very nature of our business activity. Creating Shared Value brings concrete changes for the better in the communities where we do business and beyond. Join the conversation!