2014/2015 Výroční zpráva: "Creating Shared Value"

Výroční zpráva skupiny Mazars za rok 2014-2015 je postavena na konceptu "sdílených hodnot" a zahrnuje jak naši konsolidovanou účetní závěrku, tak i ročenku "Yearbook 2015", která obsahuje základní principy a hodnoty naší společnosti, kterými se řídíme, a dále poslání, jak chápeme naší roli v podnikatelské sféře.

Naše výroční zpráva je jedním z informačním kanálů, kterým říkáme, kdo jsme a co děláme, ale také bychom chtěli, aby reflektovala úvahy o podnikání a společnosti jako takové. Proto je letošní ročenka napsaná trochu jinak, než byly ty předešlé. Naším cílem bylo, aby byla dobře a čtivě napsaná a aby ji čtenář chtěl dočíst až do konce. Prostřednictvím článků poukazujeme na nejvýznamnější aspekty strategie Mazars, na naše úspěchy a na naše zaměstnance, kteří jsou podstatou fungování  naší společnosti.

Auditorský manifest

Soustředí se auditoři na věci, které jsou opravdu podstatné  a jsou jejich názory stále relevantní? Cílem Mazars je zajistit, aby námi poskytované služby byly kvalitní,   a přinesly hodnotu jak pro naše klienty, tak pro všechny zúčastněné strany. Chceme nabídnout skutečnou možnost volby na trhu a chceme hrát důležitou roli v růstu celosvětového trhu.

Přečtěte si auditorský manifest online na www.mazars.com

Je také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě (možnost stažení dole) na stráně 16-17.

Daňová transparentnost: přehlednost bez vysvětlení není odpověď na otázku

Jak může být společnost nebo člověk považován za "dobrého občana"? 

Na pozadí deficitů veřejného sektoru a škrtech ve veřejných výdajích, je otázka transparentnosti  a férovosti  při placení daní. Tento přístup je klíčovým faktorem pro každé podnikání, a to zejména pro nadnárodní subjekty. Jak by se měly podniky vypořádat s daňovou transparentností, pokud se jedná o podnikové výkaznictví? V Mazars jsme toho názoru, že by společnosti  měly poskytovat jasné vysvětlení svého daňového přístupu a být transparentní pro veřejnost.

Přečtěte si článek online na www.mazars.com

Také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě na straně 23.

Společné ambice: RBS / akvizice Mazars v Německu

Duben 2015 byl důležitým mezníkem v historii Mazars: společnost spojila svojí 30ti letou praxi v Německu se společnosti Roever Broenner Susat (RBS), tato akvizice velmi výrazně posílila pozici společnosti v Evropě. S více než 1000 profesionály v oblasti auditu, daní, outsourcingu, účetnictví a finančního poradenství má Mazars 12 kanceláří po celém Německu. V našem Yearbooku si můžete přečíst interview se 6 profesionály o tom, co si myslí o této akvizici.

Přečtěte si interview online na www.mazars.com

Také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě na straně 49-53.

Downloads

We thank you for your interest in our Annual Report and would like to receive your feedback.

Therefore we would appreciate if you could leave us your email address* and answer a few questions in a short survey.

*By entering your email you agree to be contacted by Mazars via email to participate in the survey.

We thank you for your interest in our Annual Report and would like to receive your feedback.

Therefore we would appreciate if you could leave us your email address* and answer a few questions in a short survey.

*By entering your email you agree to be contacted by Mazars via email to participate in the survey.

Share