2012/2013 Výroční zpráva: “Společně vytváříme nové cesty”

Věta "Společně vytváříme nové cesty" nejlépe vystihuje způsob podnikání Mazars. Jsme přesvědčeni, že kolektivní know how je klíčové pro rozvoj dlouhodobých řešení, která připraví cestu pro udržitelný růst. Ukazatele, strategie, rozhovory, případové studie: vše, co potřebujete vědět, je obsaženo ve vydání naší výroční zprávy za rok 2012/2013.

Závazek transparentnosti

Mazars uveřejňuje svou výroční zprávu již devátý rok v řadě. Dobrovolně tak přjímáme závazek k posílení finanční transparentnosti, stejný jaký mají naši klienti, jejichž akcie jsou obchodovány na veřejných trzích. Zpráva obsahuje účetní závěrku skupiny a zprávu skupiny o transparentnosti.
Zpráva o činnosti poskytuje v pěti sekcích celkový přehled principů naší společnosti a její dlouhodobé vize:

Vytváření nových společných cest: naše ambice

Kam směřujeme a jak chceme dosáhnout našich cílů. Pět rozhovorů mezi partnery Mazars.
"Za posledních 30 let jsme mnoho investovali do budování naší značky v celé Evropě i globálně. Mazars je jen jeden a i nadále zůstane nezávislou, mezinárodní a integrovanou společností."
Philippe Castagnac, Mazars Group CEO

Pokládání základního kamene: kdo jsme

Co odlišuje Mazars: nabízené služby, klíčové ukazatele výkonnosti, naše globální umístění a hlavní události minulého roku.

Počet zaměstnanců – dle regionů, 2005-2014

 

Hlavní průlom: naše strategie

Naše vnímání trhu, strategie rozvoje a hlavní charakteristiky modelu, který jsme vytvořili, abychom splnili očekávání a požadavky klienta.

Hostem je Xavier Fontanet, bývalý generální ředitel společnosti Essilor, světový lídr v oblasti korekčních čoček, který sdílí své zkušenosti a názory jak se stát globální značkou, jak pracovat s různými kulturami a jak odměňovat výkon.

Usnadnění cesty: spolupráce s našimi klienty

Členové Global Executive Board analyzovali problémy na trhu, kterým čelí naši akcionáři a zaměřují se na to, jak může Mazars pomoci prostřednictvím případových studií některých našich globálních klientů. 

Interview: Alice Ekman

Alice Ekman, odborník Francouzského institutu mezinárodních vztahů komentuje, jak mohou sociální změny v Číně utvářet budoucnost globální ekonomiky.

Zmapování nových teritorií: náš přístup k udržitelnému rozvoji

Opět odráží náš závazek na úroveň transparentnosti, která je vyžadována našimi klienty. Zaměřili jsme se na politiku sociální partnerské odpovědnosti, která je jak globální, tak i přizpůsobena specifickým místním potřebám.

Interview: Muhammad Yunus

Muhammad Yunus, nositel Nobelovy ceny za mír, sdílí s Mazars jeho vize sociálního podnikání a nový projekt, který sjednotí jednotlivce i společnosti s jediným cílem: řešení místních problémů. 

 

Discover our dedicated website

Click here to discover our website

Related content

Doing business in 1 1600 per 500px.jpg

Annual reports

You will find here all our Group annual reports since 2004, including our global consolidated financial statements, jointly audited under IFRS by independent auditors.

Mazars ve zkratce

Mazars je mezinárodní, integrovaná, transparentní a nezávislá organizace specializující se na poradenské, auditorské, daňové a účetní služby.