Výroční zprávy

Níže najdete všechny výroční zprávy společnosti Mazars Česká republika. Součástí je také archiv výročních zpráv zveřejněných od roku 2006/2007.

2016/2017 Výroční zpráva: Transformace

Ve společnosti Mazars víme, že podniky mohou prosperovat pouze pokud vytváří sdílenou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Publikování naší Ročenky 2017 je způsob, jak zhodnotit, čeho jsme dosáhli v uplynulém roce.
Jako součást naší výroční zprávy za roky 2016-2017 se také snažíme poskytnout jasný a globální obraz o tom, kdo jsme a jak se připravujeme na budoucnost. Od otevřenosti k inovacím až po správcovství, od budoucnosti auditorské profese až po budoucnost našich týmů jsme se rozhodli vrhnout světlo z různých úhlů pohledu na transformaci neboli přeměnu.

2015/2016 Výroční zpráva: Moderní firma: náročnost, soustředění na znalosti, agilita a udržitelnost

Ročenka Mazars 2016, která je součástí výroční zprávy 2015-2016 skupiny Mazars, je cestou napříč tématy, která jsou pro nás primárně důležitá: vedení a podnikání. Každý bod níže může být brán samostatně, ale všechny jsou úzce svázány s našim konceptem moderní firmy. Pro ilustraci naší koncepce jsme se rozhodli zabývat čtyřmi atributy, které definují moderní firmu: náročnost, soustředění na znalosti, agilita a udržitelnost. Připojte se k našim zaměstnancům, našim partnerům, našim klientům a všem dalším na této cestě.

2014/2015 Výroční zpráva: "Creating Shared Value"

Výroční zpráva skupiny Mazars za rok 2014-2015 je postavena na konceptu "sdílených hodnot" a zahrnuje jak naši konsolidovanou účetní závěrku, tak i ročenku "Yearbook 2015", která obsahuje základní principy a hodnoty naší společnosti, kterými se řídíme, a dále poslání, jak chápeme naší roli v podnikatelské sféře.

2012/2013 Výroční zpráva: “Společně vytváříme nové cesty”

Věta "Společně vytváříme nové cesty" nejlépe vystihuje způsob podnikání Mazars. Jsme přesvědčeni, že kolektivní know how je klíčové pro rozvoj dlouhodobých řešení, která připraví cestu pro udržitelný růst. Ukazatele, strategie, rozhovory, případové studie: vše, co potřebujete vědět, je obsaženo ve vydání naší výroční zprávy za rok 2012/2013.

Archiv výročních zpráv

Níže najdete všechny výroční zprávy Mazars.

Share