Tiskové zprávy Mazars

Níže najdete tiskové zprávy Mazars.

Poradenská a auditorská společnost Mazars představuje novou brandovou kampaň "Inspirováni dokonalostí", 2.11.2016

Auditorská a poradenská společnost Mazars spustila začátkem listopadu reklamní a inzertní kampaň s cílem zviditelnit značku a dostat se do povědomí byznysové i širší veřejnosti. Hlavním motivem a ústřední postavou vizuálů i nového korporátního videa je mladá baletka, která provází diváky známými i neznámými místy staré Prahy. Motiv baletky je dále doprovázen sloganem „Inspirováni dokonalostí“.

Mazars CR introduces new brand campaign, 7.11.2016

Mazars Czech Republic, auditing and consulting firm launched an advertising and billboard campaign at the beginning of November with the goal of increasing the brand’s visibility and improving the awareness among business circles and the general public. The main motif and central figure of the visuals and the new corporate video is a young ballerina, who takes the viewer to well-known and lesser-known sites in the ancient city of Prague. The motif of the ballerina is also accompanied by the slogan “Inspired by excellence”.

Tereza Köppelová a Petr Drahoš uspěli v soutěži Daňař roku, 18.2.2016

Poradenská společnost Mazars uspěla v šestém ročníku soutěže „ČSOB Daňař a daňová firma roku“. Její daňová poradkyně Tereza Köppelová se stala jednou ze tří vítězů v kategorii „Největší daňové naděje“ (soutěž pro daňové odborníky do 34 let). Kromě ní uspěl i daňový poradce Petr Drahoš, který jakožto jeden z odborníků s nejvíce hlasy, byl zvolen i do tzv. Daňové kanceláře snů (v kanceláři snů je 11 odborníků s největším počtem hlasů v kategoriích Největší daňové hvězdy a Největší daňové naděje). Tereza se specializuje na oblast zdanění fyzických osob, titul daňové naděje obhájila již podruhé za sebou. Petr se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty a v soutěži „ČSOB daňař a daňová firma roku“, i on své loňské zařazení do Daňové kanceláře snů obhájil.

Mazars posiluje daňový tým na převodní ceny o specialistu Iva Žilku, 22.9.2015

Praha, 22. září 2015 – Daňové oddělení Mazars rozšiřuje svůj vysoce kvalifikovaný tým v oblasti převodních cen. Jeho novým členem na pozici senior daňový konzultant je odborník na tuto problematiku Ivo Žilka, který se v minulosti v rámci své předchozí praxe v jedné ze středně velkých nadnárodních poradenských společností podílel na řadě projektů v této oblasti. Převážnou část projektů tvořila příprava dokumentací k převodním cenám pro různé typy vnitroskupinových transakcí v širokém spektru podnikatelských činností, příprava analýz a hodnocení rizik v oblasti převodních cen a účast v daňových kontrolách na straně klientů. Ivo Žilka rovněž asistoval při žádostech o závazná posouzení či návrzích na optimalizace uplatňovaných modelů a obchodních struktur. Ivo Žilka je absolventem pražské VŠE a hovoří česky a anglicky.

Lukáš Hruboň posílil tým transakčního poradenství Mazars, 7.9.2015

Praha, 7. září 2015 – Auditorská a poradenská společnost Mazars rozšiřuje oddělení transakčního poradenství o manažera Lukáše Hruboně, který bude zodpovědný za řízení projektů finančních prověrek společností (tzv. due diligence). Lukáš Hruboň má 10 let zkušeností v oboru podnikových financí a během své dosavadní praxe se specializoval zejména na řízení projektů firemních prodejů a akvizic, zakázky v oblasti finanční due diligence, oceňování podniků a poradenství při financování. Je absolventem doktorského studia na VŠE v Praze v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

CEE Tax Brochure 2015, 1.9.2015

Státy střední a východní Evropy zostřují boj proti daňovým únikům a odlivu kapitálu, roste obliba sektorových daní Studie Mazars “Central Eastern European (CEE) Tax Brochure 2015” se zabývá daňovým prostředím v 19 státech regionu Praha 1. září 2015 - Zatímco v roce 2014 se státy střední a východní Evropy většinou zaměřily na úpravy daňových sazeb u daně z příjmu právnických osob a DPH, hlavním tématem roku 2015 je obrana proti daňovým únikům a odlivu kapitálu do zahraničí. Řada států se rozpočtové příjmy rovněž snaží zvyšovat zavedením zvláštních tzv. sektorových daní pro korporace působících v oblastech bankovnictví a pojišťovnictví, telekomunikací či energetiky. Vyplývá to ze studie Mazars CEE Tax Brochure 2015, která se zabývá daňovým prostředím a srovnáním daňových sazeb v jednotlivých státech regionu.

Celkový obrat největších evropských a amerických mediálních firem dosáhl 665 miliard dolarů, 21.7.2015

Praha, 21. červenec – Světový trh v oblasti médií, mobilních zařízení a digitální komunikace vytrvale roste. Obrat 100 nejvýznamnějších evropských a amerických firem působících v sektoru médií vzrostl v roce 2014 o 5 % na 665 miliard dolarů. Celkový počet mobilů, tabletů, počítačů a dalších digitálních zařízení dosáhne podle odhadů studie Mazars Media Barometer za pět let 50 miliard kusů. Poroste i trh digitální inzerce, který dosáhne zhruba desetiprocentního nárůstu na celkovém objemu reklamy. Digitalizace dnešního světa se projevuje i na trhu s knihami, kde v USA už je přibližně každá třetí prodaná kniha v elektronické podobě, kdežto v Evropě není jejich podíl stále tak významný.

Share