Průzkumy a studie

Zde naleznete odborné studie z různých odvětví a zprávy z průzkumů společnosti Mazars na lokální i globální úrovni.

European Insurers' IFRS 9 Benchmark Study

The new standard IFRS 9 on financial instruments has been effective starting 1st January 2018 for most entities but insurance groups have the possibility to defer its application to 2021, the year when the new standard IFRS 17 on insurance contracts will enter into force.

2018 Global Ecommerce Reports

Bringing you solutions in the face of new challenges brought on by ecommerce. Explore themes such as ethics & compliance, digitization & technology, and logistics & footprint on our new ecommerce microsite.

Vyčíslené dopady IFRS 9: Mezinárodní studie Mazars

Koncem února 2018 většina evropských bank zveřejnila informace o dopadu implementace nového standardu mezinárodního účetního výkaznictví IFRS 9. IFRS 9 zavádí řadu změn (klasifikace, snížení hodnoty, zajištění atd.). Jejich dopad na datum přechodu se značně liší od jedné banky ke druhé. Ve většině případů jsou negativní, ale pro některé banky jsou prakticky nulové nebo dokonce pozitivní. Užité indikátory jsou také proměnné: ačkoliv dopad na poměr CET1 je běžným spolehlivým ukazatelem, úroveň detailů se v jednotlivých institucích výrazně liší.

Budoucnost finančních služeb: transformace odvětví

Ve spolupráci s the Economist Intelligence Unit společnost Mazars vyvinula unikátní program, který zkoumá současné výzvy, jimž čelí odvětví finančních služeb. Série článků se zaměřuje na současnou transformaci odvětví finančních služeb a jeho pravděpodobnou budoucí podobu ze tří odlišných, ale blízce souvisejících perspektiv: technické transformace, regulační transformace a transformace obchodních modelů.

Průzkum: Řízení rizik v digitálním věku

Rok 2016 se ukázal být dalším úspěšným rokem v oblasti e-commerce. Je odhadováno, že celkový zisk z online prodeje dosáhl 2 671 miliard dolarů. E-commerce otevírá dveře novému konkurenčnímu prostředí a možnostem, ale jaká jsou s tím spojená rizika a jak se s nimi společnosti vypořádávají?

Share