Průzkumy a studie

Zde naleznete odborné studie z různých odvětví a zprávy z průzkumů společnosti Mazars na lokální i globální úrovni.

Vyčíslené dopady IFRS 9: Mezinárodní studie Mazars

Koncem února 2018 většina evropských bank zveřejnila informace o dopadu implementace nového standardu mezinárodního účetního výkaznictví IFRS 9. IFRS 9 zavádí řadu změn (klasifikace, snížení hodnoty, zajištění atd.). Jejich dopad na datum přechodu se značně liší od jedné banky ke druhé. Ve většině případů jsou negativní, ale pro některé banky jsou prakticky nulové nebo dokonce pozitivní. Užité indikátory jsou také proměnné: ačkoliv dopad na poměr CET1 je běžným spolehlivým ukazatelem, úroveň detailů se v jednotlivých institucích výrazně liší.

Budoucnost finančních služeb: transformace odvětví

Ve spolupráci s the Economist Intelligence Unit společnost Mazars vyvinula unikátní program, který zkoumá současné výzvy, jimž čelí odvětví finančních služeb. Série článků se zaměřuje na současnou transformaci odvětví finančních služeb a jeho pravděpodobnou budoucí podobu ze tří odlišných, ale blízce souvisejících perspektiv: technické transformace, regulační transformace a transformace obchodních modelů.

Průzkum: Řízení rizik v digitálním věku

Rok 2016 se ukázal být dalším úspěšným rokem v oblasti e-commerce. Je odhadováno, že celkový zisk z online prodeje dosáhl 2 671 miliard dolarů. E-commerce otevírá dveře novému konkurenčnímu prostředí a možnostem, ale jaká jsou s tím spojená rizika a jak se s nimi společnosti vypořádávají?

Média: Vyzývány rychlou změnou a rostoucím významem mobilních telefonů a tabletů

V průběhu posledních 10 let prošel mediální průmysl revolučními změnami, obzvláště v oblastech spotřebitelského chování. Vzestup celosvětové internetové konektivity, vývoj mobilních telefonů a užívání tabletů, to vše má na těchto změnách velký podíl. Mediální společnosti využili této příležitosti a pozměnili své podnikatelské strategie, aby si zajistili stabilní růst. Třetí vydání našeho ročního media barometru se zabývá změnami v tomto velmi rychle se rozvíjejícím odvětví a analyzuje tři hlavní oblasti: příjem, ziskovost a peníze v hotovosti.

2013 French Fashion and Luxury Study

To strengthen the competitiveness of the fashion and luxury industry value-chains, a committee led by the French Ministry in charge of competitiveness, industry and services (DGIS : Direction Générale de la Compétitivité, de l‘Industrie et des Services) has commissioned Mazars to conduct a study to “identify all French fashion and luxury industry players and map their contributions to external trade” – a first step in the major challenge of ensuring the industry’s sustainability.

Share