Průzkumy a studie

Zde naleznete odborné studie z různých odvětví a zprávy z průzkumů společnosti Mazars na lokální i globální úrovni.

Budoucnost finančních služeb: transformace odvětví

Ve spolupráci s the Economist Intelligence Unit společnost Mazars vyvinula unikátní program, který zkoumá současné výzvy, jimž čelí odvětví finančních služeb. Série článků se zaměřuje na současnou transformaci odvětví finančních služeb a jeho pravděpodobnou budoucí podobu ze tří odlišných, ale blízce souvisejících perspektiv: technické transformace, regulační transformace a transformace obchodních modelů.

Průzkum: Řízení rizik v digitálním věku

Rok 2016 se ukázal být dalším úspěšným rokem v oblasti e-commerce. Je odhadováno, že celkový zisk z online prodeje dosáhl 2 671 miliard dolarů. E-commerce otevírá dveře novému konkurenčnímu prostředí a možnostem, ale jaká jsou s tím spojená rizika a jak se s nimi společnosti vypořádávají?

Média: Vyzývány rychlou změnou a rostoucím významem mobilních telefonů a tabletů

V průběhu posledních 10 let prošel mediální průmysl revolučními změnami, obzvláště v oblastech spotřebitelského chování. Vzestup celosvětové internetové konektivity, vývoj mobilních telefonů a užívání tabletů, to vše má na těchto změnách velký podíl. Mediální společnosti využili této příležitosti a pozměnili své podnikatelské strategie, aby si zajistili stabilní růst. Třetí vydání našeho ročního media barometru se zabývá změnami v tomto velmi rychle se rozvíjejícím odvětví a analyzuje tři hlavní oblasti: příjem, ziskovost a peníze v hotovosti.

2013 French Fashion and Luxury Study

To strengthen the competitiveness of the fashion and luxury industry value-chains, a committee led by the French Ministry in charge of competitiveness, industry and services (DGIS : Direction Générale de la Compétitivité, de l‘Industrie et des Services) has commissioned Mazars to conduct a study to “identify all French fashion and luxury industry players and map their contributions to external trade” – a first step in the major challenge of ensuring the industry’s sustainability.

Share