Mazars Payroll Newsletter 2/2016

V tomto čísle vám přinášíme přehledný seznam ročních povinností souvisejících se mzdovou oblastí spolu s termíny stanovenými pro jejich plnění. Kromě toho přinášíme znovu souhrnný přehled nejvýznamnějších změn v mzdové legislativě pro rok 2016.

Chcete se dozvědět víc?