Legislativní změny od poloviny roku 2019

Představujeme vám nové číslo Payroll newsletteru, ve kterém vás pravidelně
informujeme o novinkách v oboru, představujeme aktuální legislativu a dozvídáte
se také bližší údaje o našich seminářích a dalších aktivitách.

Tentokrát můžete zjistit podrobnosti o legislativních změnách ve mzdách
od poloviny roku 2019. Dozvíte se potřebné informace o navýšení hranice pro
odvod srážkové daně, srážkách ze mzdy, zrušení karenční doby a v neposlední
řadě o pojistném na sociálním zabezpečení.