Newslettery z oblasti auditu

Sledujte naše novinky z oblasti auditu a dozvíte se nejdůležitější změny do nadcházejícího období. Níže naleznete všechny newslettery z oblasti auditu.

AUDIT ALERT - Zásadní změny ve vypracování a ověřování výročních zpráv za rok 2015

3. prosince 2015

Vážení obchodní přátelé,

Poslední novela zákona o účetnictví a dalších zákonů č. 221/2015 Sb. přináší zásadní změnu v oblasti ověřování výročních zpráv. Tato změna se nedotýká pouze auditorů, ale zejména samotných účetních jednotek, které mají povinnost auditu a tedy povinnost sestavovat výroční zprávu. Tato změna je začleněna do uvedené novely v části čtvrté (změna zákona o auditorech) s účinností od 1. ledna 2016. Nové postupy se použijí podle přechodných ustanovení na veškeré povinné audity zahájené a nedokončené přede dnem účinnosti této novely.

Share