Přinášíme vám aktuální novinky z "jarní" technické novely zákona o DPH, kterou Poslanecká sněmovna v posledních dnech schválila.

Dne 12. března 2019 byla Poslaneckou sněmovnou schválena technická novela zákona o DPH, která je součástí tzv. Daňového balíčku 2019. Novela byla schválena ve verzi nezahrnující pozměňovací návrhy Senátu ČR. Zákon schválený Poslaneckou sněmovnou podepsal dne 15. března 1019 prezident republiky a tak je očekáváno, že převážná většina ustanovení z této novely nabyde účinnosti první den měsíce následujícího po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů. Je očekáváno, že tímto datem bude 1. duben 2019.

Novela obsahuje některá ustanovení, jež nabývají účinnosti již dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (např. nový DPH pohled na nakládání s poukazy a aplikace místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb), nebo nabydou účinnosti až v letech 2020 nebo 2021 (např. vymezení finančního leasingu, podání identifikované osoby, změny v oblasti nájmu). V rámci tohoto materiálu se zabýváme pouze změnami v oblasti DPH, které vejdou v platnost na jaře roku 2019.