Tax alert: Rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti (3/2015)

Od 1. dubna 2015 dojde k zásadnímu rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na odběratele. Na konci roku 2014 byla schválena a ve Sbírce zákonů publikována jedna z novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), která mimo jiné rozšířila seznam komodit, u kterých může být nově uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Následně bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (dále jen „Nařízení“) specifikující komodity, při jejichž dodání bude dočasně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Přestože je novela ZDPH v účinnosti již déle než dva měsíce, Generální finanční ředitelství ČR (dále jen „GFŘ“) vydalo oficiální informaci k rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen „Informace GFŘ“) až minulý týden.

S ohledem na časté dotazy týkající se praktické aplikace režimu přenesení daňové povinnosti a jeho uplatnění u nově vymezených komodit jsme se rozhodli upozornit Vás na možné problematické oblasti tohoto institutu.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.