Tax alert: Téměř miliarda do státního rozpočtu díky převodním cenám (4/2016)

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 proběhla tisková konference Ministerstva financí rekapitulující výsledky daňových kontrol převodních cen za minulý rok a první čtvrtletí letošního roku, kterých bylo dosaženo díky neustále se zvyšujícímu tlaku a pozornosti Finanční správy České republiky (dále jen „Finanční správa“) cílené na převodní ceny.

V průběhu roku 2015 bylo provedeno na 800 kontrol zaměřených na převodní ceny a doměřeno celkem 446 mil. Kč a dalších téměř 500 mil. Kč za první čtvrtletí letošního roku. Hlavní zásluhu lze přisoudit tzv. Akčnímu plánu Finanční správy, jehož součástí bylo:

  • zavedení samostatné přílohy k daňovému přiznání, která přinesla Finanční správě nástroj pro výběr transakcí s potenciálem doměření daně (daňové subjekty v ní uváděly přehled jednotlivých transakcí se spojenými osobami a jejich výši poprvé za rok 2014),
  • vytvoření specializovaných kontrolních týmů a zavedení řady vzdělávacích procesů pro pracovníky Finanční správy,
  • zaměření na hloubkovou kontrolu rizikových transakcí, což umožnilo výrazné zvýšení jejich efektivity a intenzity.

Díky výše uvedeným bodům stouplo procento kontrol končících doměrkem o 35 %. Zavedení samostatné přílohy také způsobilo, že řada poplatníků začala podávat dodatečná daňová přiznání, aby narovnali svoji daňovou povinnost.

Mezi nejčastější oblasti, které jsou v hledáčku Finanční správy, patří:

  • rozdělení funkcí a rizik v rámci transakce (zda společnost s rozhodovací funkcí nese i související rizika),
  • způsob stanovení převodních cen,
  • nepřiměřeně vysoké platby za manažerské služby a licenční poplatky, a
  • podnikové restrukturalizace.

Tyto transakce jsou přitom realizovány téměř v každé skupině společností.

Pozornost Finanční správy dále poutají dlouhodobě ztrátové společnosti vstupující do vnitroskupinových transakcí.

Tisková zpráva spolu s výsledky zároveň potvrzuje nepříjemnou skutečnost, že problematice převodních cen není ze strany daňových poplatníků věnována dostatečná pozornost a Finanční správě se tak úspěšně daří zvyšovat částku doměřené daně. Aktuální vývoj nejen v ČR, ale i na poli OECD či EU, přitom ukazuje zvýšenou pozornost a zpřísňování pravidel týkajících se převodních cen, na kterou je v poslední době poradenskými společnostmi neustále upozorňováno.

Otázkou tedy zůstává, zda se vnímání poplatníků ohledně problematiky převodních cen po zveřejnění této tiskové zprávy změní nebo budeme i nadále svědky podobných výsledků.

Jsme připraveni s vámi problematiku převodních cen konzultovat, a to nejen ve vztahu k nejčastějším oblastem kontrol uvedeným výše.

V případě Vašeho zájmu o odbornou diskuzi na toto téma jsou Vám k dispozici naši specialisté v této oblasti.

Chcete se dozvědět víc?