Rizika pozdního schvalování dividend

Na základě nové judikatury Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009 si vás dovolujeme upozornit, aby vaše společnost dodržovala včasné schvalování účetních výkazů a související výplaty podílu na zisku.

Nejvyšší soud svým rozhodnutím totiž zpochybnil oprávněnost běžného postupu mnoha společností při schvalování účetní závěrky a
rozhodování o rozdělení podílu na zisku za dané účetní období. Mnoho společností v zákonem stanoveném termínu 6 měsíců schválí řádnou účetní závěrku na valné hromadě, ale rozhodnutí o rozdělení podílu zisku je odsouváno až na mimořádnou valnou hromadu běžně konanou v posledních dnech roku. Tento postup je podle názoru Nejvyššího soudu nesprávný.

Bližší informace si přečtěte v našem newsletteru, který je ke stažení níže.