S účinností od 1. ledna 2011 začne platit zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tato nová procesní norma nahradí stávající zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Záměrem nového daňového řádu je jasnější nastavení a zjednodušení vztahů mezi finančními úřady a soukromými subjekty.

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších změn, které s sebou daňový řád přináší.