Novely platné od 1. ledna 2011

V současné době prochází schvalováním vládní návrhy několika zákonů, mimo jiné novely zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách, zákona o dani z nemovitostí a zákonů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Některé navrhované změny jsou pouze technické a zpřesňující, jiné však zásadně mění stávající legislativu. Účinnost zmíněných novel je vesměs navrhována od 1. ledna 2011.

V následujícím textu uvádíme přehled nejvýznamnějších novinek obsažených v navrhovaných novelách, které vyžadují Vaši pozornost a případně také včasnou reakci ještě před jejich účinností.