Novely daňových a souvisejících zákonů od 1. ledna 2012

S blížícím se koncem roku se, jako již tradičně, dokončují a schvalují novely zákonů s plánovanou účinností od 1. ledna 2012. K již schválenému zvýšení snížené sazby DPH a schváleným novelám obchodního zákoníku a zákoníku práce se chystá i novela zákona o nemocenském pojištění.

V nadcházejícím roce dojde také k zásadní změně ve zdaňování zpevněných ploch pozemků, tzv. plošných staveb používaných k podnikatelské činnosti.

V přiloženém newsletteru Vám přinášíme přehled změn, které budou mít od příštího roku dopad do daňové oblasti, jakož i další témata k zamyšlení, zda ještě nepodniknout potřebné kroky do konce tohoto roku.

Newsletter je k dispozici v českém a anglickém jazyce.