Mazars Tax View - září 2016

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás přivítali po dovolené zpátky v pracovním procesu a představili Vám obsah nového čísla našeho daňového newsletteru. Seznámíme Vás se zákonem o prokazování původu majetku, který prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Prázdninová novela celního zákona přinesla mimo jiné několik novinek v oblasti DPH a Intrastatu, které by Vás mohly zajímat.

Jelikož se blíží termín zavedení elektronické evidence tržeb, pokusili jsme se shrnout nejdůležitější body a termíny týkající se této problematiky. Vaší pozornosti bychom doporučili také článek o novém registru smluv, který nabyl účinnosti 1. července 2016 a jehož neznalost může mít pro řadu subjektů neblahé následky.

Věříme, že pro Vás bude tento pozdně letní newsletter podnětný a užitečný a přejeme Vám příjemné čtení.