Mazars Tax View - Únor 2019

Vážení čtenáři,
rád bych Vás přivítal v roce 2019 a představil Vám první letošní číslo našeho daňového newsletteru.

Jak pravděpodobně víte, daňový balíček pro rok 2019, který se týká řady daňových oblastí, ještě neprošel celým schvalovacím procesem, takže shrnutím schválených změn se budeme věnovat až v některém z budoucích čísel. V tomto čísle Vám podrobněji nastíníme očekávané změny v oblasti daně z příjmů právnických osob. Zajímavé a užitečné informace se dočtete v článku, který se věnuje změnám v Intrastatu. V oblasti DPH Vás ještě seznámíme s tzv. voucherovou směrnicí, jež měla být implementována do českých daňových předpisů už od 1. ledna tohoto roku, a dále s v poslední době hojně diskutovaným tématem: zavedení plošného přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge). V tomto čísle si také připomeneme, co všechno ovlivní nová výše minimální a průměrné mzdy, která platí od ledna 2019.