Mazars Tax View - Leden 2016

Vážení čtenáři,

rád bych Vás přivítal v roce 2016 a představil Vám novoroční číslo našeho daňového newsletteru. Tak jako každý rok pro nás s příchodem nového roku zákonodárci připravili řadu změn v daňové oblasti, které Vám v tomto vydání stručně představujeme.

Nejzásadnější daňovou novinkou je bezesporu nová povinnost plátců DPH podávat kontrolní hlášení, tomuto tématu jsme se podrobně věnovali v našem říjnovém Tax Alertu. Plánujeme, že prvním praktickým zkušenostem s podáváním kontrolního hlášení se budeme věnovat v březnovém čísle Mazars Tax View.

Jako hlavní téma Vám přinášíme  rozbor zajímavého rozsudku Nejvyššího správního soudu týkající se vnitropodnikových restrukturalizací a daňové uznatelnosti úroků z úvěrů mezi společnostmi ve skupině.

Do nového roku Vám jménem všech zaměstnanců Mazars přeji hodně zdraví, pohody a úspěchů ve Vaší podnikatelské činnosti.

Pavel Klein
vedoucí partner daňového oddělení,
Mazars