Mazars Tax View - Duben 2018

Vážení čtenáři

s příchodem jara bychom Vám rád představili další číslo našeho daňového newsletteru. V úvodním článku Vám představíme akční plán DPH, jímž se Evropská komise snaží najít cestu k efektivnějšímu systému výběru DPH. První změny by měly být platné již od roku 2019. Spuštění zcela nového, tzv. definitivního systému DPH, je plánováno na rok 2022.

Dále bychom Vás chtěli upozornit na informaci Generálního finančního ředitelství, podle které Finanční správa uplatňuje přísnější pravidla pro osvobození přepravy a služeb vázaných na dovoz
a vývoz zboží.

Jiný zajímavý článek přináší nástin způsobu zdanění digitální ekonomiky v blízké budoucnosti. V tomto čísle se také dočtete, do jakých oblastí se promítne zvýšení minimální mzdy nebo jakým způsobem postupovat v případě cese nájemní smlouvy.