Mazars Tax View - Červenec 2019

Představuji Vám červencové vydání našeho daňového newsletteru. S kolegy věříme, že uvedená témata shledáte jako užitečná.

V tomto čísle Vám představíme vybrané změny týkající se daně z příjmů a DPH, ke kterým došlo v souvislosti s daňovým balíčkem, který nabyl účinnosti 1. dubna 2019.

Seznámíme Vás také se zajímavým rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který upřesňuje, jakým způsobem by se mělo postupovat při výkladu pojmů podle smluv o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu   k tuzemské legislativě.

Další článek se věnuje aplikaci DPH u stravovacích poukazů a v posledním článku Vás upozorníme na novou oznamovací povinnost zaměstnavatelů.

Věřím, že pro Vás budou naše články podnětné a užitečné a přeji Vám příjemné čtení.

Chcete se dozvědět víc?