Mazars Tax Alert: Změny v DPH na přelomu roku (12/2016)

Přelom let 2016 a 2017 přináší několik změn v oblasti DPH,o kterých bychom Vás rádi informovali prostřednictvím našeho vánočního Tax Alertu. Věříme, že Vás změny v oblasti DPH nezastihnou nepřipravené, a přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Co je tedy na přelomu roku v oblasti DPH nového? Novela zákona o DPH účinná od prosince 2016 přinesla změnu sazby u stravovacích služeb – DPH sazba byla snížena z 21 % na 15 %. Senátem zároveň již prošla novela zákona o DPH, která snižuje sazbu DPH u novin a časopisů na 10 %. Novela, která bude účinná od ledna 2017, čeká již jen na podpis prezidenta.

Významnou změnu přináší do české DPH legislativy i prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, které vymezuje nově pojem nemovitost a služby s ní související. Nařízení je přímo účinné i přesto, že jeho ustanovení nebudou od 1. ledna 2017 promítnuta do českého zákona o DPH.

Legislativním procesem v současnosti prochází tzv. „velká“ novela zákona o DPH, která by měla být účinná od dubna 2017.O změnách, které tato novela přináší, Vás budeme informovat v tomto samostatném Tax Alertu.