Přinášíme Vám čtvrté číslo Mazars CEE DPH alertu, ve kterém Vás na pravidelné bázi informujeme o vybraných novinkách v oblasti DPH v zemích střední a východní Evropy. Jak již víte, každý Mazars CEE DPH alert obsahuje nejdůležitější změny v oblasti DPH, které se udály, nebo budou zavedeny ve vybraných zemích střední a východní Evropy v blízké době.
Jelikož je alert určen pro široký okruh klientů z vybraných zemí Evropy, připravujeme jej pouze v anglickém jazyce. Věříme, že i přesto pro Vás bude zajímavý, a obrátíte se na naše odborníky z oblasti DPH v případě, že se některé z publikovaných témat bude týkat vašeho podnikání.
V tomto čísle alertu upozorňujeme na několik změn v DPH legislativě Albánie, Chorvatska, České republiky a v Německa účinných od ledna 2020. V Albánii dochází změně zařazení některých plnění do odlišných DPH režimů a diskutuje se o zavedení nového zákona o elektronické fakturaci. Chorvatsko a Česká republika (stejně jako další evropské země) zavádějí tzv. „rychlé záplaty“ a obě země také mění DPH sazby u vybraných plnění. V Německu dochází ke změně prahových hodnot obratu pro malé podnikatelské subjekty.
V případě, že vás některá z uvedených témat zaujmou nebo se týkají vašeho podnikání, kontaktuje prosím naše odborníky v oblasti DPH. Velmi rádi s vámi veškeré dopady těchto změn prodiskutujeme.