Institut ručení dle zákona o dani z přidané hodnoty

K 1. dubnu 2013 nabylo účinnosti ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) týkající se ručení za DPH neodvedenou dodavatelem, je-li platba za uskutečněné zdanitelné plnění zaplacena na účet dodavatele, který není zveřejněn v registru plátců.

Přestože je novela ZDPH v účinnosti teprve několik týdnů, Generální finanční ředitelství ČR (dále jen „GFŘ“) již stihlo vydat několik informací týkající se rozšířeného institutu ručení. Mezi důležité rozhodnutí GFŘ patří odložení aplikace ručení při platbě na nezveřejněný účet až na 1. října 2013.

Dle našeho názoru informace doposud zveřejněné ze strany GFŘ bohužel nepřinášejí odpovědi na všechny sporné oblasti týkající se každodenní praxe. A právě proto jsme se rozhodli Vás na tyto oblasti upozornit prostřednictvím tohoto materiálu.

Níže je vám k dispozici ke stažení daňový newsletter na téma Institut ručení dle zákona o dani z přidané hodnoty.