Všechny společnosti zapsané v Obchodním registru (včetně poboček zahraničních firem) jsou od 1. listopadu 2009 povinny ke komunikaci s úřady využívat tzv. datové schránky.

Tato povinnost vycházející ze zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů vzešla v platnost 1. července 2009. Díky tomu jistě i vaše společnost operativně řeší otázku zprovoznění, správy a používání datových schránek vůbec.

Chcete-li se o datových schránkách dozvědět více, stáhněte si náš newsletter. Tento newsletter je k dispozici v anglickém jazyce.