Daň z nemovitostí v roce 2011

Od 1. ledna 2011 platí nová pravidla v oblasti daně z nemovitostí, která mohou mít dle našeho názoru dopad také na Vaši společnost.

Zásadní změnou je možnost podat daňové přiznání pouze na svůj spoluvlastnický podíl, další změny pak souvisí s přijetím daňového řádu a plánovaným zdaněním plošných staveb, které vstoupí v účinnost rovněž od ledna 2011.

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších změn, které s sebou nové změny přináší.