Přinášíme Vám třetí číslo Mazars CEE DPH alertu, ve kterém Vás na pravidelné bázi informujeme o vybraných novinkách v oblasti DPH v zemích střední a východní Evropy. Jak již víte, každý Mazars CEE DPH alert obsahuje nejdůležitější změny v oblasti DPH, které se udály, nebo budou zavedeny ve vybraných zemích střední a východní Evropy v blízké době.

Jelikož je alert určen pro široký okruh klientů z vybraných zemí Evropy, připravujeme jej pouze v anglickém jazyce. Věříme, že i přesto pro Vás bude zajímavý, a obrátíte se na naše odborníky z oblasti DPH v případě, že se některé z publikovaných témat bude týkat vašeho podnikání.

V aktuálním čísle Mazars CEE DPH alertu připomínáme zásadní změny v oblasti DPH v České republice, které jsou účinné od dubna 2019. Zároveň představujeme návrhy změn v oblasti DPH v Německu týkající se implementace evropských předpisů do německé legislativy a informujeme o dalších krocích v zavedení tzv. „split payment“ mechanismu v Polsku. V závěru našeho alertu shrnujeme změny v oblasti DPH v Rusku, které jsou účinné od ledna a července 2019.

V případě, že Vás některá z uvedených témat zaujmou nebo se týkají vašeho podnikání, kontaktuje prosím naše odborníky v oblasti DPH. Velmi rádi s Vámi veškeré dopady těchto změn prodiskutujeme.

Přejeme Vám příjemné čtení.

Vaši DPH specialisté ze společností skupiny Mazars