Newslettery z daňové oblasti

Níže najdete všechny daňové newslettery Mazars.

Mazars CEE Tax Alert No. 2 - December 2018

We are introducing you the second issue of the Mazars CEE VAT Alert, in which we regularly inform you about the main news in the VAT legislation of CEE countries. As you already know each CEE VAT Alert refers only to the most important changes linked especially to VAT compliance which occurred or are planned to be implemented in selected CEE countries.

Mazars Tax View - Prosinec 2018

Vážení čtenáři,

rok 2018 se pomalu chýlí ke konci a my budeme již tradičně netrpělivě čekat, zda Poslanecká sněmovna a Senát zvládnou projednat daňový balíček do konce roku tak, aby mohl nabýt účinnosti od 1. ledna.

Mazars CEE VAT Alert No. 1 - Červen 2018

Rádi bychom Vám představili první číslo Mazars CEE DPH alertu, ve kterém bychom Vás rádi na pravidelné bázi informovali o vybraných novinkách v oblasti DPH v zemích střední a východní Evropy. Každý Mazars CEE DPH alert bude obsahovat jen ty nejdůležitější změny v oblasti DPH, které se udály, nebo se chystají ve vybraných zemích střední a východní Evropy.

Mazars Tax View - Duben 2018

Vážení čtenáři

s příchodem jara bychom Vám rád představili další číslo našeho daňového newsletteru. V úvodním článku Vám představíme akční plán DPH, jímž se Evropská komise snaží najít cestu k efektivnějšímu systému výběru DPH. První změny by měly být platné již od roku 2019. Spuštění zcela nového, tzv. definitivního systému DPH, je plánováno na rok 2022.

Mazars Tax View - Listopad 2017

Rádi bychom Vám tímto nastínili obsah listopadového čísla našeho daňového newsletteru. Představíme vám mj. některé zajímavé rozsudky, jež v nedávné době uveřejnil Nejvyšší správní soud.

Mazars Tax View - Květen 2017

Jaro je v plném proudu a rádi bychom představili další číslo našeho daňového newsletteru. V aktuálním vydání věnujeme největší prostor změnám v oblasti zdanění fyzických osob, a to v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů, kterou dne 28. dubna 2017 podepsal prezident republiky. Vzhledem k tomu, že tato novela je velmi rozsáhlá, části týkající se oblasti právnických osob se budeme věnovat v příštím vydání.

Mazars Tax View - Březen 2017

Vážení čtenáři,

jsme rádi, že jste si našli čas na přečtení našeho daňového newsletteru. V aktuálním vydání věnujeme prostor novinkám, týkajících se vysílání zaměstnanců, které přinese implementace směrnice č. 2014/67/EU.

Mazars Tax View - Leden 2017

Rádi bychom Vás přivítali v roce 2017 a představili Vám novoroční číslo našeho daňového newsletteru. Tak jako každý rok pro nás s příchodem nového roku zákonodárci připravili některé změny v daňové oblasti, které Vám v tomto vydání stručně představujeme.

Mazars Tax View - Listopad 2016

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vám představili nové číslo našeho daňového newsletteru. V úvodním článku se zabýváme nálezem Ústavního soudu, v němž se vyjádřil k tématu souběhu funkcí, které bylo v průběhu minulých let předmětem častých diskuzí.

Mazars Tax View - září 2016

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás přivítali po dovolené zpátky v pracovním procesu a představili Vám obsah nového čísla našeho daňového newsletteru. Seznámíme Vás se zákonem o prokazování původu majetku, který prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Prázdninová novela celního zákona přinesla mimo jiné několik novinek v oblasti DPH a Intrastatu, které by Vás mohly zajímat.

Tax Alert: Prázdninové změny v DPH a Intrastatu (8/2016)

Vážené dámy, vážení pánové,

v závěru července byla vyhlášena ve Sbírce zákonů významná novela celního zákona a s ním spojených doprovodných zákonů. Většina novelizovaných ustanovení nabývá účinnosti datem jejich vyhlášení ve Sbírce, tj. 29. července 2016. Některým ustanovením byla z důvodu nemožnosti jejich rychlé realizace posunuta účinnost na září a listopad letošního roku. V souvislosti s touto novelou, které reaguje především na zavedení nového celního kodexu, bylo novelizováno dalších 45 zákonů. Byl tak mimo jiné novelizován zákon o DPH a změnila se i některá pravidla pro vykazování statistiky zahraničního obchodu (Intrastat).

Novela celního zákona a s ním schválených doprovodných zákonů ovlivní většinu plátců DPH. Změny legislativy se promítnout jak v oblasti celního řízení, tak při vykazování transakcí v DPH přiznáních, kontrolních hlášeních a hlášení Intrastat. Změnám legislativy proto doporučujeme věnovat dostatečnou pozornost. Více informací se dozvíte v našem Tax Alertu.

Share