IFRS - Září 2015

Koncem měsíce by měla IASB obdržet všechny komentáře pro vyjasnění vydaného standardu IFRS 15. Ačkoliv vycházejí z práce Joint Transition Resource Group (TRG), tak se předložené změny IASB liší od těch předložených FASB. I přes snahu rady i výboru vytvořit tento dvojí standard, se nepodařilo překonat rozdíl ve filozofii mezi IFRS a US GAAP.

Během této přípravné fáze FASB dal najevo svoji orientaci na přístup řízený pravidly. Tato zkušenost by měla sloužit jako varování pro IASB, která bude muset zdůraznit svoji nezávislost na FASB ve svých budoucích interpretacích IFRS 15. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že implementace IFRS bude diktována americkými regulačními orgány, které preferují přísná pravidla vztahující se na všechny, spíše než přístup v němž sestavovatelé účetních závěrek aplikují princip na základě svého úsudku.