IFRS - Říjen 2015

S nástupem podzimu, přichází také čas pro výroční publikaci ESMA o prioritách finančních výkazů 2015. Letos se publikace soustředí na dvě hlavní témata: vliv podmínek finančního trhu (úroková sazba, ceny komodit, rizika pro jednotlivé země) na finanční situaci emitenta, a výkazy o peněžních tocích, které jsou klíčem k pochopení a vyhodnocení výkonu emitenta.