IFRS - Hot Topics Issue 14

Rada pro Mezinárodní účetní standardy vydala IFRS 9 "Financial instruments" v červenci 2014. Tento standard udává požadavky na klasifikaci a výši finančních aktiv a závazků, snížení hodnoty finančních závazků a zajišťovacích účtů.