IFRS - Červen 2015

Regulátoři akciových trhů se zavázali ke zlepšení kvality a čitelnosti finančního výkaznictví společností kótovaných na burze, spolu s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, který nedávno zveřejnil publikaci "Guidelines on Alternative Performance Measures". Společnosti, které chtějí přepracovat své finanční výkaznictví budou mít od konce finančního roku ještě hodně o čem přemýšlet.