IFRS - Březen 2015

Na základě diskusí v minulých týdnech, FASB zveřejnilo návrh dodatku, který navrhuje odložit datum účinnosti Topic 606, amerického ekvivalentu k účetnímu standardu IFRS 15.

Toto rozhodnutí bude vyvíjet také tlak na IASB, aby také posunula datum účinnosti. Mezitím pokračují diskuze ohledně možných úprav těchto dvou standardů. Co se týče projektu leasingů, IASB požádalo své zaměstnance, aby se věnovalo zejména dokončení finální verze standardu. Rada stále doufá, že dojde ke zveřejnění standardu do konce roku 2015. V tento klíčový okamžik, Beyond the GAAP se rozhodlo prezentovat celkový přehled všech rozhodnutích, které Rada uskutečnila od zveřejnění druhého draftu v roce 2013. Doufáme, že tento přehled umožní čtenářům lépe porozumět, jaké dopady bude mít nový standard o účtování leasingu na účetní závěrku.