IFRS 15 - Pro odvětví stavebnictví a nemovitostí

Firmy podnikající s nemovitostmi nebo ve stavebnictví budou muset čelit zavedení IFRS 15, které přinese nové způsoby účtování výnosů.
Tento standard vyžaduje, aby byl kontrakt rozdělen podle výkonů, z nichž každý má svou vlastní marži a způsob účtování výnosů. Mohly by IFRS 15 tedy zpochybnit uznání výnosů v závislosti na stupni rozpracovanosti, nebo vést ke změně struktury, při které příjmy a/nebo marže je uznána.