Brožury

Níže najdete brožury a další dokumenty publikované společností Mazars s důrazem na námi poskytované služby.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Víte, jaké změny vyplývají z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které uzákonila EU a které bude platit od 25. května 2018? Jestli ne, tak jsme pro vás s partnery v Itálii připravili dokument, který vám objasní, co všechno se změní a co pro to musíte udělat.

CEE Tax Guide 2017

Společnost Mazars publikovala již páté vydání regionálního daňového rádce - CEE Tax Guide 2017, který představuje shrnutí daňového systému 19 zemí střední a východní Evropy.

Digitální finance: Dodržování etiky a předpisů v oblasti finančních služeb

Společnost Mazars věří, že digitalizace jednotlivých odvětví je důležité téma pro firmy pohybující se v oblasti finančních služeb. Z toho důvodu jsme vyvinuli spolu s Economist Intelligence Unit obsahový program, který se soustředí na to jak banky, pojišťovny a realitní společnosti přizpůsobují své reportovací postupy a jak se adaptují na možná rizika, která přináší éra digitalizace.

Best Office 2015

Na následujících stránkách odborníci z pracovních skupin Amcham Best Office podrobněji píší o motivačních technikách, které fungují, ale také o těch, které selhávají.

Tax Alert: Rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti (3/2015)

Od 1. dubna 2015 dojde k zásadnímu rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na odběratele. Na konci roku 2014 byla schválena a ve Sbírce zákonů publikována jedna z novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), která mimo jiné rozšířila seznam komodit, u kterých může být nově uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Následně bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (dále jen „Nařízení“) specifikující komodity, při jejichž dodání bude dočasně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Vše co potřebujete vědět o sdíleném auditu

Evropská reforma auditu je v procesu adaptace do národních legislativ v rámci jednotlivých členských zemí Evropské unie. Vstoupit v účinnost by měla v polovině roku 2016. Naši odborníci, kteří se podrobně zabývají reformou, vám představují publikaci "What you need to know about joint audit", která shrnuje hlavní rysy sdíleného auditu, včetně jeho aplikace v praxi a jeho možných přínosů.

IFRS 13 "Oceňování reálnou hodnotou": Klíčové body nového standardu ve 40 otázkách a odpovědích

Publikace Mazars o uplatnění IFRS 13 v praxi je praktickým návodem pro aplikaci pravidel oceňování. Vysvětlujeme v něm hlavní koncepty dle IFRS 13 a ilustrujeme je na praktických příkladech.
Materiál zároveň představuje názory našich expertů na praktické dopady IFRS 13 na aktuariální studie, bankovnictví, nemovitosti, oceňování i pojišťovnictví.

Fúze & akvizice

Služby v oblasti transakčního poradenství jsou nedílnou součástí služeb poskytovaných společností Mazars již po řadu let. Na základě velké poptávky našich klientů po komplexních službách v této oblasti jsme vytvořili specializovaný tým odborníků na účetní, daňové, oceňovací a právní otázky.

Interní kontrola - výzkum mezi Top 1000 společnostmi

Zveme vás touto cestou k rekapitulaci názorů českých a slovenských manažerů na interní procesy a kontroly uvnitř největších českých a slovenských firem a k odhalení a závěrům, která lze ze získaných údajů dovozovat. Cílem studie bylo zmapovat názory manažerů společností na kvalitu a účinnost zavedených interních procesů a kontrol.

Share