Brožury

Níže najdete brožury a další dokumenty publikované společností Mazars s důrazem na námi poskytované služby.

CEE Tax Guide 2018

Společnost Mazars zveřejnila již šesté vydání regionálního daňového průvodce, který představuje pro rok 2018 srovnávací tabulky a stručné informace daňových systémů ve 22 zemích střední a východní Evropy.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Víte, jaké změny vyplývají z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které uzákonila EU a které bude platit od 25. května 2018? Jestli ne, tak jsme pro vás s partnery v Itálii připravili dokument, který vám objasní, co všechno se změní a co pro to musíte udělat.

CEE Tax Guide 2017

Společnost Mazars publikovala již páté vydání regionálního daňového rádce - CEE Tax Guide 2017, který představuje shrnutí daňového systému 19 zemí střední a východní Evropy.

Digitální finance: Dodržování etiky a předpisů v oblasti finančních služeb

Společnost Mazars věří, že digitalizace jednotlivých odvětví je důležité téma pro firmy pohybující se v oblasti finančních služeb. Z toho důvodu jsme vyvinuli spolu s Economist Intelligence Unit obsahový program, který se soustředí na to jak banky, pojišťovny a realitní společnosti přizpůsobují své reportovací postupy a jak se adaptují na možná rizika, která přináší éra digitalizace.

Best Office 2015

Na následujících stránkách odborníci z pracovních skupin Amcham Best Office podrobněji píší o motivačních technikách, které fungují, ale také o těch, které selhávají.

IFRS 13 "Oceňování reálnou hodnotou": Klíčové body nového standardu ve 40 otázkách a odpovědích

Publikace Mazars o uplatnění IFRS 13 v praxi je praktickým návodem pro aplikaci pravidel oceňování. Vysvětlujeme v něm hlavní koncepty dle IFRS 13 a ilustrujeme je na praktických příkladech.
Materiál zároveň představuje názory našich expertů na praktické dopady IFRS 13 na aktuariální studie, bankovnictví, nemovitosti, oceňování i pojišťovnictví.

Vše co potřebujete vědět o sdíleném auditu

Evropská reforma auditu je v procesu adaptace do národních legislativ v rámci jednotlivých členských zemí Evropské unie. Vstoupit v účinnost by měla v polovině roku 2016. Naši odborníci, kteří se podrobně zabývají reformou, vám představují publikaci "What you need to know about joint audit", která shrnuje hlavní rysy sdíleného auditu, včetně jeho aplikace v praxi a jeho možných přínosů.

Poskytování služeb externího účetnictví

Mazars nabízí řešení na míru. Ujmeme se externího zajištění mzdového a finančního účetnictví včetně administrativy s nimi spojené, v rozsahu přesně podle vašich potřeb, a vaši zaměstnanci tak budou mít volnou kapacitu pro výkon toho, co děláte nejlépe... vaši vlastní podnikatelskou činnost.

Share