Znalci a regulace jejich profese: Právní rádce, 25. 1. 2012

Článek Jiřího Šimka s názvem "Znalci a regulace jejich profese" najdete na stránkách časopisu Právní rádce .Článek byl publikován 25. 1. 2012.