Účast ve správních orgánech několika společností: CIOD Corporate Journal, I/2011

Share