Nestačí jen sbalit kufr a odjet do Vídně: EKONOM, 9. 6. 2011

Článek Lucie Rytířové s názvem "Nestačí jen sbalit kufr a odjet do Vídně" publikovaný 9. 6. 2011 najdete na stránkách časopsiu EKONOM a níže.

--------------------------------------------------------------------------------

Nestačí jen sbalit kufr a odjet do Vídně
Chcete pracovat v Německu nebo Rakousku? Srovnejte si nejprve účty s našimi úřady.
Uvažujete o změně zaměstnání? Chcete využít podobně jako mnozí zdravotníci lákavých nabídek na německém a rakouském pracovním trhu? Teď již můžete: od května totiž přestaly platit výjimky, které omezovaly volný přístup pracovních sil z »nových« členských zemí EU (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a pobaltské státy). Ještě před dvěma měsíci musel každý občan těchto států, který chtěl pracovat v Německu nebo Rakousku, složitě žádat o pracovní povolení. Nyní by se mohlo zdát, že stačí jen sbalit si kufr a nové kariéře už nic nebrání. Tak jednoduché to ale není. Skončily sice povinnosti specifické pro tyto sousední státy, zůstávají ale povinnosti, které platí pro všechny státy Evropské unie.
Daně se platí i v cizině
Především se nenechte oslnit inzerovanou výší vašeho budoucího příjmu. Domluvíte-li si s vaším novým zaměstnavatelem v zahraničí hrubou mzdu, ověřte si, kolik z této mzdy bude odvádět na dani a na pojistném. Jinak byste mohli teprve po obdržení první výplaty zjistit, že vám na živobytí za hranicemi nezůstane dost peněz.
Výše zahraničních odvodů bude záviset nejen na zákonech státu, kde budete pracovat, ale také na mezinárodních smlouvách a pravidlech EU. Nezapomeňte, že podle mezinárodních daňových smluv budete daň z příjmů platit v zemi výkonu práce.
Budete-li proto pracovat v Německu, zaplatíte z vaší odměny daň podle německých předpisů. Tamní sazba daně je progresivní a může dosahovat až 45 procent. Nicméně většiny osob se budou týkat sazby nižší, které se pohybují od 15 do 42 procent.
Německé zákony navíc umožňují uplatnění různých slev a odpočtů, díky kterým může být vaše německá daň dokonce nižší než česká. Velká zvýhodnění se týkají například rodin s dětmi nebo dojíždějících zaměstnanců. Zjistěte si proto, jaké konkrétní odpočty můžete využít právě vy.
V Rakousku činí daňové sazby až 50 procent. Pokud ale váš roční příjem nepřesáhne stanovenou částku (nyní 11 tisíc EUR), neplatíte vůbec žádnou daň.
Nezapomeňte, že zdanění vaší mzdy v zahraničí neznamená konec povinností vůči českým finančním úřadům. Zůstane-li vaše rodina v Česku, budete nadále považováni za daňové rezidenty naší republiky a v určitých případech budete muset podat české daňové přiznání a uvést v něm své zahraniční příjmy. Zdanit je tu znovu nemusíte, ale přiznat ano.
Informujte pojišťovnu
Kromě daní budete muset v Německu či Rakousku platit také pojistné. Stejně jako u daně z příjmů se pojistné obecně platí v zemi, kde pracujete. Budete-li tedy zaměstnáni v Německu ať již na několikatýdenní letní brigádě, nebo dlouhodobě, měli byste tam odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a to podle německých sazeb.
Výčet sazeb překračuje rozsah tohoto článku, jiné sazby mají dělníci, jiné úředníci a jiné zemědělci. Navíc se pojistné na nemocenské pojištění platí z jiných částek než pojistné na důchody.
V Česku nic platit nebudete, jen je třeba zpravit o odjezdu do Německa české úřady. Jste-li zaměstnáni, ohlásí vaše ukončení pojištění v Česku na správu sociálního zabezpečení váš poslední český zaměstnavatel.
Na zdravotní pojišťovnu se ale musíte vypravit sami a kromě oznámení o ukončení českého pojištění jim odevzdáte také českou kartičku zdravotního pojištění.
Pokud byste na tuto povinnost zapomněli, úřady vaše opomenutí prostřednictvím vzájemného elektronického systému výměny informací velmi snadno a rychle zjistí a potrestají vás pokutou.
Využijte formulář S1
Placení pojistného je jen jedna strana mince. Druhá strana je, na co máte z pojištění nárok. Tady vše závisí na tom, odstěhujete-li se do zahraničí nadobro. Pak budete podléhat zahraničnímu pojištění a máte nárok jenom na dávky od tamějších úřadů.
Příkladem může být třeba nemocenské: po dobu vašeho pobytu v Německu vám ho budou vyplácet tamější úřady podle svých předpisů. Mezi dávky ale patří také zdravotní péče.
Na kompletní zdravotní péči, včetně preventivních prohlídek atd., budete mít během placení německého pojistného nárok jen v Německu. V ostatních státech EU, včetně Česka, vám bude poskytnuta jen nezbytná zdravotní péče, třeba ošetření zlomené ruky.
Všechno ale bude jinak, když vaším bydlištěm pro účely sociálního zabezpečení zůstane Česko, zůstává tady vaše rodina a vy se sem pravidelně vracíte.
V tomto případě požádejte německé úřady o formulář S1, jehož pomocí se zaregistrujete u české zdravotní pojišťovny. Budete mít nárok na plnou zdravotní péči jak v Německu, tak v Česku, přestože pojistné budete platit jenom v Německu.
Díky tomuto formuláři tak jednoduše vyřešíte problém, s nímž se potýkají mnozí čeští zaměstnanci v zahraničí. Chtějí nadále chodit ke svému lékaři v Česku, a proto nevrátí českou kartičku zdravotního pojištění a raději platí navíc české pojištění jako takzvané osoby bez zdanitelných příjmů.
Kromě zbytečně vynaložených nákladů na zdravotní pojištění by se vám v tomto případě mohlo stát, že česká zdravotní pojišťovna zjistí, že podléháte pojištění v jiném státě, a bude po vás chtít uhradit vaši zdravotní péči, kterou jí budou účtovat čeští lékaři.
Přihlaste manželku a děti
Pokud se vám v Německu zalíbí, ale ztratíte tam práci, můžete tam požádat o podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou je, že jste odpracovali dostatečně dlouhou dobu podle zákonů daného státu, například podle německých předpisů musíte odpracovat dvanáct měsíců v uplynulých dvou letech.
Výše vyplácené podpory se potom řídí předchozími příjmy. Například svobodný a bezdětný číšník, který vydělával tisíc eur, získá prostřednictvím podpory 600 eur.
S vaším zaměstnáním za hranicemi mohou být spojeny povinnosti také pro vaši rodinu. Je-li například vaše manželka na rodičovské dovolené s dětmi, je považována za vašeho závislého rodinného příslušníka a měla by být pojištěna ve stejném systému sociálního zabezpečení jako vy.
Jakmile se přihlásíte k pojištění v Německu, měla by se tam nahlásit také vaše manželka a děti, i když třeba žijí stále v Česku.
Pokud se do zahraničí nepřesunou, budete muset pro ně vyřídit výše zmiňované osvědčení S1, aby měly nárok na plnou zdravotní péči v Česku. Tu však bude platit vaše německá zdravotní pojišťovna.
Myslete na zadní kolečka
Další dávkou ze zahraničního pojištění, na níž budete mít nárok namísto českých dávek, je starobní důchod.
Odpracujete-li v Německu více než jeden rok, budou vám část důchodu vyplácet německé úřady. Samozřejmě až ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku a odpracujete si potřebné roky.
Do odpracované doby se přitom započítává nejenom práce v Německu, ale také práce v jiném státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku.