Projekty PPP - ano či ne? - pokračování, Bulletin asociace PPP, III/2010

Čálenk Jiřího Šimka s názvem "Projekty PPP - ano či ne? Jak provést zhodnocení projektu?", publikovaný v září 2010 najdete na stránkách Asociace PPP .