Audit mediálních a reklamních agentur: téma čísla v časopise AUDITOR, 1. 2. 2010

Článek Jiřího Šimka, vedoucího Znaleckého ústavu, s názvem "Audit u reklamních agentur a jeho specifika", publikovaný 1. 2. 2010, najdete na stránkách časopisu AUDITOR .

Článek Jany Horynové, vedoucí oddělení Personálních & mzdových řešení, s názvem "Specifika účtování u reklamních agentur a jejich odběratelů", publikovaný 1. 2. 2010, najdete na stránkách časopisu AUDITOR .

Článek Heleny Liškové-Štěpánčíkové, manažerky Marketingu a komunikace, s názvem "Úvod do problematiky komunikačního průmyslu", publikovaný 1. 2. 2010, najdete na stránkách časopisu AUDITOR .